Kanadské provincie a teritoria - Severozápadní teritoria (NWT)

Severozápadní teritoria (Northwest territories) je označení nejlidnatějšího z teritorií Kanady (42 000 obyvatel). Hlavním městem je Yellowknife, který se nachází na severu Velkého Otročího jezera.

Původně tvořilo NWT spolu s Nunavutem tzv. North-Western Territory, Nunavut se oddělil v roce 1999. Po rozdělení se na internetu hlasovalo o změně názvu teritoria a nejoblíbenějším návrhem byl název Bob, který původně vznikl jako vtip. Jedním z uváděných důvodů, proč by se NWT mělo přejmenovat na ‘Bob’ bylo, že ‘Bob’ zní ve všech jazycích používaných v teritoriu stejně (11 úředních jazyků).

NWT je oblast, která zatím nejvíce pociťuje dopady globálního oteplování. Začíná tam totiž tát permafrost. Momentálně hrozí bleskové povodně, protože při tání permafrostu půda klesá a existuje riziko, že dojde k odvodnění některých jezer.

Jednou ze zajímavostí je, že nad tímto územím došlo v 70. letech k havárii sovětského špionážního satelitu Kosmos 954. Satelit shořel v atmosféře a části radioaktivního paliva z nukleárního reaktoru v satelitu byly rozmetány do obrovské plochy. Kanadská vláda nakonec od Sovětského svazu získala odškodnění ve výši $3 milionů kanadských dolarů.

Velkými problémy NWT jsou kriminalita, alkoholismus, domácí násilí, deprese a bezdomovectví. Nejspíš to souvisí s tvrdými životními podmínkami, situaci nezlepšuje ani to, že na severu nejsou odborníci, kteří by mohli pomoci tyto problémy vyřešit.

Kiki