Tu parles français? (2. část)

K učení jazyků jsem měl vždycky trošku radikální postoj. Například mi přijde hloupé, věnovat celá svoje vysokoškolská studia oboru, který z vás má udělat jazykové překladatele, kulturní experty apod., ale ve skutečnosti je to prostě jen taková jazykovka ze státní kasy.

Jazyk je nástroj ke komunikaci. Nic víc, nic míň. Pokud potřebujete komunikovat v cizím jazyce, měli byste se ho učit rychle a účinně. Ne třicet let kňourat, že vám to nejde, a že máte špatnou učebnici, a že vlastně potřebujete zrovna dělat něco jiného. Naučit se jazyk by měla být jen malá otravná překážka na cestě k vytouženému cíli. Ne celoživotní utrpení.

S touhle vervou se pokouším uchopit francouzštinu, abych se mohl dorozumět alespoň dvěma světovými jazyky, což při životě v zahraničí považuji za minimum. Montréal je z více než poloviny frankofonní město, takže v tom mi jistě k tomuto cíli může pomoci.

Výhodou je, že zdejší frankofonní obyvatelé nemají vyhraněné názory na jazykovou čistotu. Máte špatný přízvuk? Použili jste ne úplně vhodné slovo? V Paříži už na vás koukají skrz prsty, v Montréalu si prostě myslí, že jste anglofonní. Nevýhodou však je, že místní rádi rychle přepínají do angličtiny hned jak poznají, že nejste odsud. Řešením je předstírat, že neumíte ani anglicky!

S Kiki jsme právě dokončili náš první jazykový kurz, který probíhal třikrát týdně tři hodiny. Učila nás vždy dvojice učitelů a střídalo se jich dohromady pět. Jedna Quebečanka, jeden Marokánec a několik Francouzů. Ve výuce používali výhradně francouzštinu. Dřív jsem na tento způsob výuky nevěřil, ale nyní musím konstatovat, že to od rodilých mluvčí funguje. Rozhodně lépe, než když se česká učitelka naučí pár lámaných frází v cílovém jazyce, které pak v hodině opakovaně používá bez jakékoliv variace.

Po šesti týdnech jsem schopen louskat krátká reklamní sdělení a v novinových článcích dokáži rozpoznat téma a některá slova. Quebečanům nicméně stále nerozumím ani slovo, což je dáno nejen neobvyklým přízvukem, ale především velkými změnami ve slovní zásobě a obrovskou zásobou idiomů.

Vojta