Tu parles français? (1. část)

Než jsem dostal práci, rozhodovali jsme se kam v Kanadě zamíříme. Montréal rozhodně nebyl na prvním místě a to hlavně proto, že je ve frankofonní provincii Québec a my neumíme ani slovo francouzsky. Když ale přišla pracovní nabídka, rychle jsme o tomhle velkoměstě dohledali informace a zjistili, že to nebude tak černé - v Montréalu se dá v pohodě domluvit anglicky. To jsme ještě netušili, o jak komplikovaný problém jde.

Historicky byla oblast Québecu osidlována především francouzskými dobrodruhy. Po sedmileté válce s Anglií v roce 1759 se ale Francie musela oblasti Québecu vzdát a ta se později stala součástí anglického impéria. Složení obyvatelstva se však příliš nezměnilo.

Francouzské komunity se postupně dovolávaly stále větších práv, což vyvrcholilo v 60. letech minulého století. V té době se projevila první silná vlna separatismu. Vzniklo několik teroristických hnutí, z nich nejznámější je asi FLQ (Front de Libération du Québec). Cílem těchto organizací bylo dosáhnout osamostatnění Québecu skrze násilnou trestnou činnost jakou byly cílené vraždy politiků, únosy, bombové útoky či sabotáže mostů.

Tyto události vyvrcholily v roce 1974 přijetím nového zákona - Official Language Act. Ten stanovil francouzštinu jako oficiální (jediný!) úřední jazyk v provincii Québec. Tento zákon podle některých právníků porušuje federální kanadskou ústavu, která ustanovuje v celé zemi oba jazyky jako úřední - angličtinu i francouzštinu. Zároveň tento zákon vynutil francouzštinu jako jazyk veřejných komerčních sdělení (reklamy), služeb a také je to jazyk, ve kterém musí být vyučováno na veřejných školách. Nově příchozí imigranti navíc nesmějí svoje děti dávat do soukromých anglofonních škol.

Tato opatření byla přijata především kvůli ochraně jazyka a kultury frankofonní kanadské menšiny. Místní jsou na tyto podmínky zvyklí, jelikož v nich vyrůstají, a povětšinou jim nevadí, pokud nejsou tyto zákony zneužívány ke zbytečné buzeraci. Ve firmě mi například řekli, že kdyby přišla kontrola a zjistila, že vnitřní firemní komunikace probíhá pouze v angličtině, mohli by dostat pokutu.

Jak si s francouzštinou poradíme my si přečtěte v další části.

Vojta