Jak zažít Kanadu

Zažít Kanadu bych přál každému odvážnému mladému člověku. Poznat novou kulturu, osamotnatnit se a navštívit nádhernou kanadskou přírodu je skutečně zkušenost k nezaplacení. Kanaďani jsou sice součástí té profkláklé západní kultury, ale jsou tak zvláštně “jiní” - velmi odlišní od jejich jižních sousedů. I složení imigrantů je jiné a z toho vyplývají i lehce jiné zvyky a životní hodnoty.

Naštěstí má teď každý Čech ve věku mezi 18 a 35 lety možnost Kanadu navštívit a rok v ní pracovat v libovolné pozici v rámci bilaterální dohody. Může se totiž zúčastnit programu International Experience Canada, který pod sebou sdružuje tři kategorie pracovních víz: Working Holiday, Young Professional a International Co-op. Programu IEC se může každý zúčastnit dvakrát v životě, ale musí vždy zvolit jinou kategorii. My už se s Kiki přihlásili do Young Professional, abychom si mohli prodloužit pobyt na dva roky! Pracovní povolení získané tímto způsobem je platné po dobu 12 měsíců ve všech provinciích a teritoriích Kanady a opravňuje vás k vykonávání práce v libovolném oboru! Tento program prošel nedávno důležitou změnou, která mění způsob získávání pracovního povolení.

V dávných dobách se na tento program bylo možné přihlásit pouze poštou. Pak však systém přešel na online přihlášky a zájem prudce vzrostl, protože klikání je vždy snažší než posílání dopisů. Poptávka tedy začala převyšovat nabídku míst, které byla Kanada každé zemi ochotna poskytnout. V minulých letech byl způsob rozdělení míst v této kvótě způsobem “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. Záleželo na tom, jak rychle umíte vyplňovat formuláře na internetu a také na stabilitě a rychlosti vašeho připojení.

Možná i z tohoto důvodu nyní IEC přechází na systém tzv. poolů, který Kanada již delší dobu úspěšně používá pro rozdělování trvalých pobytů. Kandidáti se mohou celý rok přihlásit kdykoliv. Stačí vyplnit jednoduchou registraci, kde je třeba zadat vaše identifikační údaje a číslo pasu (měl by mít platnost do konce předpokládaného pobytu). Tím jste zařazeni do “slosování” o volná místa. Imigrační úředníci pak v několika kolech náhodně z tohoto poolu kandidátů vybírají určitý počet jedinců a ti jsou pak pozváni k podání skutečné přihlášky, jejíž součástí je třeba životopis a výpis z rejstříku trestů.

Do IEC poolu se můžete už nyní přihlásit na stránkách kanadské vlády v sekci o imigraci.

Vojta